Oddział Opolski PTM oraz Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
zapraszają na uroczyste zebranie poświęcone 60-leciu Olimpiady Matematycznej.

Zebranie odbędzie się w czwartek 17 grudnia 2009r w Auli A UO
przy ul. Oleskiej 48 w godz 14:30 – 15:30.

W programie Zebrania:

1. Wreczenie medali 60-lecia OM osobom i szkołom zasłużonym dla OM:
dr Janowi Kowolikowi, mgr Marii Romanowskiej, dr Wiesławowi Szwiecowi
oraz następującym opolskim szkołom: Publicznemu LO Nr I im. Mikołaja Kopernika
i Publicznemu LO Nr II im. Marii Konopnickiej.

2. Refleksje nt. pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie – Dr Jan Kowolik.

3. Dyskusja.

4. Wykład okolicznościowy – Prof. dr hab. Jacek Nikiel.