Akredytacje i uprawnienia

Uchwałą Nr 729/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 2 września 2009 r. kierunek informatyka otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia.

Uchwałą Nr 530/2013 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5 września 2013r. wydało ocenę pozytywną w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.