Badania

Głównymi kierunkami badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu są:

  • Topologia ogólna (teoria continuów).
  • Algebraiczna logika matematyczna.
  • Zastosowania równań różniczkowych.
  • Zastosowania procesów stochastycznych.
  • Ogólne struktury algebraiczne, kraty i rozmaitości.
  • Informatyka teoretyczna.
  • Teoria grafów.

Specjalności rozwijające się to: odwzorowania wielowartościowe, informatyka stosowana oraz dydaktyka matematyki.