Zapraszamy do udziału w projekcie „Opolscy informatycy na czasie” nr WND-POKL.09.06.02-040/12 finansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funuszu Społecznego. Projekt realizowany jest od 1 maja 2013r. do 31 października 2014r. Szkolenia są całkowicie bezpłatne.

Program szkoleń obejmuje:
• MODUŁ I : MS10774 Querying Microsoft SQL Server 2012
• MODUŁ II: MS10775 Administracja Microsoft SQL Server 2012 DB
• MODUŁ III: MS10777: Imp. a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012
• Egzaminy Microsoft: 70-461, 70-462, 70-463.

W przypadku zaliczenia wszystkich 3 egzaminów uczestnik otrzymuje tytuł MCSA: SQL Server 2012, w przypadku zaliczenia min. 1 egzaminu uczestnik otrzymuje tytuł MCTS z zakresu SQL Server 2012 (nazwa z zależności od rodzaju egzaminu może się różnić).

Szczegóły na stronie www.sql.hr-lang.pl