Działalność

Instytut Matematyki i Informatyki

Instytut Matematyki i Informatyki powstał w roku 1954 (pierwotnie pod nazwą Instytut Matematyki). Zatrudnia obecnie 41 pracowników naukowych i dydaktycznych. Główne pola działalności Instytutu to organizacja procesu dydaktycznego w ramach Wydziału oraz badania naukowe.
Instytut prowadzi studia w systemie dziennym i zaocznym na kierunkach matematyka i informatyka. Studenci matematyki mają możliwość uzyskania specjalizacji w zakresie matematyki finansowej i matematyki stosowanej. Studenci informatyki mogą specjalizować się między innymi w takich dziedzinach, jak bazy danych, administrowanie sieciami komputerowymi, projektowanie aplikacji i programowanie. Na obu kierunkach istnieje możliwość uzyskania uprawnień do nauczania w szkole. Wysoki poziom wykształcenia absolwentów jest celem nadrzędnym działalności dydaktycznej Instytutu, dlatego proces dydaktyczny jest stale monitorowany i unowocześniany. Instytut bierze aktywny udział w promowaniu i wdrażaniu ustaleń Procesu Bolońskiego.

Na przestrzeni ostatnich lat Instytut prowadzi permanentną rozbudowę i modernizację swojego zaplecza lokalowego i wyposażenia technicznego. Działania w tej materii są zgodne z polityką edukacyjną Unii Europejskiej, co zaowocowało uzyskaniem przez Instytut znacznych środków z Funduszów Strukturalnych Unii Europejskiej.

Badania naukowe prowadzone w Instytucie koncentrują się głównie wokół problemów topologii ogólnej, algebraicznej logiki matematycznej, zastosowań równań różniczkowych, zastosowań procesów stochastycznych, ogólnych struktur algebraicznych, informatyki teoretycznej i teorii grafów. Samodzielna kadra naukowa Instytutu ma w większości uznaną pozycję naukową w Polsce i za granicą. Pracownicy Instytutu pełnią funkcje w towarzystwach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism krajowych i międzynarodowych, pracują w zespołach ekspertów Unii Europejskiej opiniujących projekty naukowo-badawcze realizowane w Europie.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close