Od dnia 18 lutego obowiązuje nowy grafik godzin ogólnodostępnych dla studentów IMiI w laboratoriach komputerowych budynku Informatyki. Proszę zainteresowane osoby o zapoznanie się z nowym grafikiem.