Rektor i Senat Uniwersytetu Opolskiego mają zaszczyt zaprosić na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2009/2010, która odbędzie się 8 października 2009 r. o godz. 11.00 w auli Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu.
Zostanie ona poprzedzona przemarszem z Collegium Maius do miasteczka akademickiego – rozpoczęcie o godzinie 10:30.

W związku z uroczystością inauguracji roku akademickiego dzień 8 października 2009 będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.