Odpowiadając na apel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, że Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego posiada wolne miejsca na II i III roku niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia z informatyki i jest gotów umożliwić dalsze kształcenie na swoich studiach studentom Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, w szczególności studentom Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Wodzisławiu Śląskim.

Kierunek informatyka prowadzony w Instytucie Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego uzyskał we wrześniu br. pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Zgodnie z Regulaminem Uniwersytetu Opolskiego, student może zostać przyjęty na studia w drodze przeniesienia na semestr, na który uzyskał wpis w macierzystej uczelni (honorowane będą wpisy warunkowe).

O szczegółowe warunki można pytać w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, tel. 077 4527202 (Małgorzata Bolek).

Roczna opłata za studia niestacjonarne na II i III roku studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2009/2010 wynosi 3200 zł.