W imieniu Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL Wydawnictwo UO zaprasza autorów artykułów wchodzących w skład prac zbiorowych oraz autorów prac zwartych opublikowanych w Wydawnictwie UO w latach 2010, 2011 i 2012 na spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia na temat repartycji indywidualnej, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2013 roku o godz. 10.00 w Sali Senatu w Collegium Maius. Szczegółowe informacje na temat repartycji indywidualnej znajdują się na stronie internetowej www.kopipol.pl
Link: http://www.kopipol.pl