Zaświadczenia lekarskie nie zwalniają z uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego! Studenci posiadający całkowite zwolnienia lekarskie z Wychowania Fizycznego, w celu uzyskania zaliczenia z przedmiotu są zobowiązani do wyboru jednego z dwóch proponowanych form zajęć gry umysłowe i edukacja prozdrowotna oraz uczestnictwa w nich. Studenci zapisują się na zajęcia za pośrednictwem systemu USOS zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
Link: http://www.sport.uni.opole.pl