Dnia 11.10.2007 nieznacznie uległy zmianie plany dla I i II roku Informatyki niestacjonarnej. Proszę zainteresowane osoby o zapoznanie się z aktualizacją.