Naukowe Koło Matematyków
przy Uniwersytecie Opolskim
organizuje warsztaty
„Jak to rozwiązać?”.
Zapraszamy zainteresowane zespoły młodzieży dnia 14 marca 2007 r. (środa) o godzinie 11:00
do budynku Instytutu Matematyki i Informatyki
– sale 3 i 4 (wejście od ul. Oleskiej).