Opolskie Seminarium Analizy Matematycznej zaprasza na wykład pt. “Jednoznaczność rozwiązania w zagadnieniu Dirichleta dla modelu aerotaksji”. Referat wygłosi mgr Piotr Knosalla. Spotkanie odbędzie się 18 marca 2014r. (wtorek) o godz. 14:15 w sali 2.

Serdecznie zapraszamy.