Lokalna Akademia CISCO przy Uniwersytecie Opoleskim ogłasza nabór na kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu
Cisco Certified Networking Associate (CCNA).
Kurs będzie prowadzony zgodnie z programem Cisco Networking Academy Program (CNAP).
Kurs jest przeznaczony dla studentów UO.