LABORATORIUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII IT

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007-2013 „Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim laboratorium nowoczesnych technologii IT” Umowa o dofinansowanie nr RPOP.01.03.01-16-001/10-00 z dnia 31.08.2010 r. „Inwestujemy w Twoją przyszłość”.

Cel projektu

Za cel bezpośredni Projektu należy uznać zwiększenie potencjału badawczo – rozwojowego Opolszczyzny pracującego na rzecz innowacyjnej gospodarki poprzez poprawę warunków i jakości prowadzonych prac naukowo – badawczych. Zakup nowoczesnego wyposażenia do laboratoriów Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego zwiększył możliwości prowadzenia innowacyjnych badań, które w przyszłości będą mogły zostać wykorzystane dla rozwoju i unowocześnienia infrastruktury IT przedsiębiorstw.
Przewiduje się, że dzięki unowocześnieniu bazy badawczej Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego wzrośnie zainteresowanie podmiotów gospodarczych wykonywaniem badań na w nowoczesnym laboratorium zarówno jednostek przemysłowych i usługowych. Projekt wpłynie zatem na zwiększenie oferty jednostek sektora B+R Województwa Opolskiego na potrzeby gospodarki.
Szerokim oddziaływaniem Projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Województwa Opolskiego w obszarze szkolnictwa wyższego, co przyczyni się do sprzężenia Uniwersytetu z miastem i regionem oraz do dynamizacji procesów rozwoju Opolszczyzny. Dzięki realizacji Projektu Uniwersytet Opolski umocni swą pozycję jako jedno z najważniejszych centrów naukowo – badawczych regionu. Zwiększenie transferu technologii z ośrodków naukowo – badawczych do przedsiębiorstw posiadających, bądź budujących infrastrukturę IT wpłynie na ich rozwój zarówno poprzez wzrost jakości oferowanych usług jak i obniżenie kosztu eksploatacji systemów IT.

Kierunki prowadzonych badań

Badania prowadzone w ramach projektu podzielone są na dwa kierunki:

 • badanie i testowania możliwości wirtualizacji zasobów IT,
  osoba odpowiedzialna za powyższy kierunek badań: dr inż. Mariusz Gola,
  e-mail: mgola@math.uni.opole.pl
 • modelowanie, projektowanie obrazów i przestrzeni w grafice 2D i 3D oraz do wspomaganie prototypowania.
  osoba odpowiedzialna za powyższy kierunek badań: mgr inż. Krystian Wojtkiewicz,
  e-mail: kwojt@math.uni.opole.pl

W ramach pierwszego kierunku badań związanego z wirtualizacją zasobów IT zakupiono sprzęt komputerowo sieciowy składający się m.in. z dwóch wieloprocesorowych serwerów, przełączników sieciowych, sprzętu pomiarowego oraz zestawu komputerów przenośnych. Całość tego sprzętu służyła do zbudowania stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego odzwierciedlanie struktury IT przedsiębiorstwa zarówno w zakresie serwerów jak i sieci komputerowej. Stanowisko laboratoryjne służy do prowadzenia badań naukowych w zakresie technik wirtualizacji oraz optymalizacji struktur sieciowych i optymalizacji rozmieszczenia zasobów informatycznych takich jak bazy danych, kontrolery Active Directory itp. Badania związane z wirtualizacją zasobów IT prowadzone są m.in. w następujących kierunkach: spadek kosztów związanych z nabywaniem sprzętu, możliwość dynamicznej alokacji zasobów i wydajniejsze równoważenie obciążeń, szybkiego dostosowania infrastruktury do oczekiwań biznesu, szybkie wdrażanie i przywracanie środowisk testowych. Infrastruktura wirtualna oznacza oszczędność energii i ograniczenie wydatków kapitałowych, wysoką dostępność zasobów, lepsze możliwości zarządzania komputerami, wyższy poziom zabezpieczeń. Wirtualizacja ma bardzo szerokie zastosowania i odpowiada na potrzeby dzisiejszego biznesu.

W ramach drugiego kierunku badań związanego z modelowaniem i projektowaniem obrazów i przestrzeni w grafice 2D i 3D oraz wspomaganiem prototypowania został zakupiony specjalistyczny sprzęt składający się z drukarki 3D, skanera 3D oraz stacji graficznej. Sprzęt ten wykorzystany został do zbudowania stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego prowadzenie wielokierunkowych badań związanych z projektowaniem 3D. Projektowanie 2D i 3D jest ciągle rozwijającą się dziedziną w informatyce. Główny punkt nacisku stawiany jest na optymalizację zapisu informacji o obiektach, tworzeniu siatek punktów, jak i użytych tekstur. Istotnym zagadnieniem jest również tworzenie odwzorowań rzeczywistych obiektów i przestrzeni, które następnie używane są do projektowania CAD. W aspekcie prototypowania ciągle niezaspokojone pozostają potrzeby w zakresie szybkiego wytwarzania modeli próbnych, których głównym zadaniem jest wizualizacja etapu projektowania. Szybkiej i tanie drukowanie obiektów trójwymiarowych przy użyciu wysokiej jakości kompozytu pozwoli na sprawne testowanie pomysłów inżynierów.

W ramach rozpoczętych badań naukowych nawiązana została współpraca z kilkoma przedsiębiorstwami Opolszczyzny na wykonanie badań naukowych w ramach utworzonego laboratorium. Efektem prac jest podpisanie umów o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a przedsiębiorstwami.

Opracowania projektu

Kilka słów o wirtualizacji

Wirtualizacja pozwala jednocześnie uruchomić wiele systemów operacyjnych na tej samej platformie sprzętowej i systemowej – przy zachowaniu maksymalnej możliwej wydajności. W konsekwencji pozwala na niezwykle efektywne wykorzystanie istniejącego sprzętu i dowolną modyfikację cech wirtualizowanych zasobów, tak, aby zawsze spełniały bieżące oczekiwania użytkowników.

Wirtualizacja zapewnia następujące korzyści:

 • Spadek kosztów związanych z nabywaniem sprzętu,
 • ciągłość biznesowa – zmniejszenie czasów przywracania systemów, obniżenie kosztów Disaster Recovery, prostsza implementacja procedur,
 • możliwość dynamicznej alokacji zasobów i wydajniejsze równoważenie obciążeń,szybkiego dostosowania infrastruktury do oczekiwań biznesu,
 • konsolidacja – konsolidacja istniejących środowisk, zwiększenie współczynnika wykorzystania zasobów, zmniejszenie kosztów operacyjnych,
 • testowanie i rozwój aplikacji – szybkie wdrażanie i przywracanie środowisk testowych.

Infrastruktura wirtualna oznacza oszczędność energii i ograniczenie wydatków kapitałowych, wysoką dostępność zasobów, lepsze możliwości zarządzania komputerami, wyższy poziom zabezpieczeń. Wirtualizacja ma bardzo szerokie zastosowania i odpowiada na potrzeby dzisiejszego biznesu.
Gwałtowny wzrost mocy obliczeniowej procesorów połączony ze skokiem w cenach energii sprawił, że wiele firm w coraz większym stopniu zaczyna wprowadzać rozwiązania konsolidacji serwerów z myślą o poprawie wydajności i zapewnieniu większej elastyczności, umożliwiającej sprawniejsze działanie biznesowe. W większości centrów przetwarzania danych rzeczywiste obciążenia serwerów pochłaniają poniżej 15% potencjalnej mocy sprzętu. Jednak względy bezpieczeństwa i wydajności oraz potrzeba zapewnienia nieprzerwanej pracy sprawiają, że menedżerowie IT często wdrażają sprzęt na zasadzie „jeden serwer fizyczny – jedno zadanie”. Wprowadzanie nowych, wysokowydajnych serwerów powoduje rozrost infrastruktury, ponieważ starsze komputery nie są wycofywane. W ten sposób duża część potencjału pozostaje niewykorzystana, co wiąże się z zajmowaniem przez serwery zbyt dużej ilości miejsca, większymi wymaganiami związanymi z chłodzeniem i nadmiernym poborem mocy.
Tworzone laboratorium umożliwiałoby badania, których wyniki mógłby zachęcić przedsiębiorstwa do wdrażania rozwiązań wirtualizacyjnych, co w krótkim czasie przynosiłoby wymierny efekt zarówno w aspekcie finansowym jak i poprawy ogólnie rozumianego bezpieczeństwa zasobów IT.

Modelowanie, projektowanie obrazów i przestrzeni w grafice 2D i 3D oraz do wspomaganie prototypowania

W ramach modelowania przy użyciu technologii trójwymiarowych używany jest skaner ZScanner® 700CX pozwalający uzyskać dokładność skanów trójwymiarowych w poszczególnych przestrzeniach:

 • XY do 50 mikronów
 • Z 0,1mm

 


2 4
 

Oraz dokładność tekstury od 50 do 250 DPI.

Gotowe modele trójwymiarowe można drukować, tj. można uzyskać wsparcie w zakresie prototypowania. Drukarka na wyposażeniu to Sprinter® 450. Drukarka ta drukuje elementy o maksymalnych rozmiarach jednej części 203 x 254 x 203mm, zaś rozdzielczość nakładanej kolorowej tekstury to 300 x 450 DPI.

 

 

3  1
 

Dnia 17 lutego 2011r odbyło się pierwsze seminarium, w trakcie którego zaprezentowano możliwości laboratorium w zakresie wsparcia modelowania 3D.

 

Narodowa strategia spójności Uniwersytet Opolski Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close