Logowanie do systemów informatycznych uczelni odbywa się za pomocą jednego loginu (nr_indeksu@student.uni.opole.pl) oraz hasła za pomocą CENTRALNEGO SYSTEMU LOGOWANIA „CAS”.

System CAS obejmuje serwisy:
USOSweb – elektroniczny dziekanat
UL – rejestracje żetonowe
APD – Archiwum Prac Dyplomowych
ECTS – Katalog punktów ECTS
Ankieter – system ankietujący
e-learning – platforma obsługi nauki
SRS – System Rezerwacji Sal