Opolskie Seminarium Analizy Matematycznej zaprasza na wykład pt. “Modelowanie magneto-aerotaksji”. Referat wygłosi dr Joanna Napiórkowska. Spotkanie odbędzie się 5 czerwca 2012r. (wtorek) o godz. 12:45 w sali 105. Serdecznie zapraszamy.