MSDN ACADEMIC ALLIANCE

Instytut Matematyki i Informatyki wykupił dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki licencję MSDNAA na oprogramowanie firmy Microsoft (m.in. systemy operacyjne, Visual Studio, itp.). Oznacza to, że pracownicy i studenci wydziału mogą legalnie korzystać z tego oprogramowania. Dystrybucją oprogramowania zarządza system ELMS

Jak dostać darmowe oprogramowanie poprzez system MSDN AA ?

PAMIĘTAJ: Możesz korzystać z niniejszej oferty, jeśli jesteś Pracownikiem lub Studentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego! Oprogramowanie służy wyłącznie do użytku domowego niekomercyjnego (dotyczy Studentów)! Oprogramowanie to (dotyczy Pracowników i Doktorantów) może służyć wyłącznie do pracy naukowo-dydaktycznej (niekomercyjnej i nieprzynoszącej zysków). Instalować je można zarówno na komputerach domowych jak i laboratoryjnych (dotyczy również komputerów w pokojach pracowników na terenie UO). Chęć wykorzystania oprogramowania w miejscu pracy (w laboratoriach) trzeba wcześniej zgłosić u administratora MSDNAA!

Jak założyć konto w MSDN AA ?

Studenci

  • Każdy student Instytutu Matematyki i Informatyki automatycznie otrzymuje dostęp do platformy MSDN AA wraz z rozpoczęciem studiów. W celu korzystania z darmowego oprogramowania niezbędna jest aktywacja danego konta. Informacja dotycząca rejestracji i aktywacji zostaje rozesłana na uczelniany adres e-mail każdego studenta (np. 01234@student.uni.opole.pl). Po wypełnieniu odpowiednich danych i dokończeniu rejestracji student otrzymuje dostęp do oprogramowania firmy Microsoft na warunkach licencji MSDN AA.

  • Osoby, które zostały dopisane do listy studentów w późniejszym okresie lub z innych powodów nie mają dostępu do platformy aby uzyskać dostęp do systemu proszone są o kontakt z administratorem MSDN AA pod adresem msdn@math.uni.opole.pl .

    UWAGA! Email proszę wysyłać z adresu swojej poczty studenckiej (student.uni.opole.pl).

    Można również kontaktować się osobiście w pokoju 107INF (I piętro, Budynek Informatyki).

Pracownicy

  • proszeni są o kontakt z administratorem MSDN AA droga elektroniczną pod adresem msdn@math.uni.opole.pl , telefoniczny (77 452 7229 w. 7229) lub osobisty w pokoju 107INF (I piętro, Budynek Informatyki).

Przed wysłaniem emaila informującego o chęci posiadania konta w MSDN AA, należy obowiązkowo zapoznać się z tekstem umowy MSDN i Aneksu do umowy MSDNAA. Tekst jest również dostępny u administratora w pokoju 107INF.

Jak pobrać oprogramowanie ?

 

Oprogramowanie można pobierać ze strony internetowej po wcześniejszym zalogowaniu.
Procedura instalacji oprogramowania na komputerach na terenie uczelni.

  • laboratoria: osoba odpowiedzialna za laboratorium zgłasza chęć skorzystania z oprogramowania w laboratorium. W tym celu należy podać administratorowi nazwę laboratorium (z przynależnowścią do zakładu), lokalizację (numer sali), dokładną nazwę oprogramowania, które ma zostać zainstalowane (wcześniej już pobrane) oraz liczbę stanowisk komputerowych i numery inwentarzowe komputerów

  • pokoje pracowników: osoba wyznaczona przez dyrekcję instytutu zgłasza chęć zainstalowania oprogramowania. W tym celu należy podać: nazwisko osoby odpowiedzialnej za komputer, nr pokoju, nr inwentarzowy komputera i dokładną nazwę oprogramowania jakie ma być zainstalowane.

POBIERZ WYMAGANE DOKUMENTY

KONTAKT

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close