W semestrze letnim studenci matematyki – Justyna Zając, Artur Zieliński i Zdzisław Sługocki – reprezentowali Instytut Matematyki i Informatyki na konkursach i konferencjach naukowych.
W dniach 26-29 marca br. odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny im. Wojciecha Jarnika w Ostrawie. Podczas międzynarodowych zawodów studenci rozwiązują cztery problemy matematyczne. Ich prace ocenia jury składające się z przedstawicieli uczelni różnych krajów. Nasz Instytut reprezentowała studentka V roku matematyki Justyna Zając – członek Naukowego Koła Matematyków, zajmując niezłą pozycję. Gratulujemy!
W dniach 21-25 maja br. odbyła się XXI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Matematycznego z Historii Matematyki, w której uczestniczyli pracownicy naukowi różnych uczelni. Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego reprezentowali członkowie Naukowego Koła Matematyków: Artur Zieliński i Zdzisław Sługocki. Referat na temat: „Kwadraty magiczne w pracach Eulera” przedstawił Artur Zieliński (IV matematyka).