Opolskie Seminarium Analizy Matematycznej zaprasza na wykład pt. “Nowy matematyczny model topografii rogówki oka”. Referat wygłosi mgr Łukasz Płociniczak (Politechnika Wrocławska). Spotkanie odbędzie się 23 października 2012r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali 3. Serdecznie zapraszamy.