Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Knosalli

Dnia 9 maja 2018 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego odbyła się publiczna obrona nad rozprawą doktorską mgr Piotra Knosalli. Rozprawa doktorska, zatytułowana “Równania aerotaksji”, powstała pod opieką prof. dr hab. Tadeusza Nadzieji.