Odczyt prof. dr hab. Romana Dudy (Uniwersytet Wrocławski): “LWOWSKA SZKOŁA MATEMATYCZNA”

Na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Matematycznego (Oddział Opolski) i Naukowego Koła Matematyków przyjechał prof. dr hab. Roman Duda z Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkał się z pracownikami i studentami naszego uniwersytetu oraz z gośćmi spoza uczelni. Temat odczytu: „Lwowska szkoła matematyczna”. Dzięki profesorowi uczestnicy poznali osiągnięcia naukowe nieżyjących już lwowskich matematyków takich, jak Stefan Banach, Bronisław Knaster, Stanisław Mazur, Edward Marczewski, Hugo Steinhaus.