Ogłoszenie o naborze na usługi: obsługa biurowo-techniczna zadania w ramach projektu „Z Dyplomem po sukces. Zwiększenie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego w zakresie kluczowych dla gospodarki nauk matematycznych, fizycznych ii technicznych.”