OGŁOSZENIE o naborze na usługi: obsługi technicznej pracowni komputerowej w ramach zadania Utworzenie nowej specjalności Fizyka w technikach komputerowych w projekcie „Z dyplomem po sukces .Zwiększenie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego w zakresie kluczowych dla gospodarki nauk matematycznych, fizycznych ii technicznych.”