W roku akademickim 2009/2010 odbyło się trzynaście spotkań naukowych w ramach Opolskiego Seminarium Analizy Matematycznej. W cyklicznych spotkaniach brali udział pracownicy Katedry Analizy Matematycznej, zaproszeni goście i studenci. Referentami byli: prof. dr hab. Piotr Biler (UWr), prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (UO), dr Joanna Napiórkowska (UO), dr Andrzej Spakowski (UO), dr Piotr Urbaniec (UO) oraz Marcin Bugdoł (student III roku matematyki UO).
Więcej informacji na stronie: www.math.uni.opole.pl/osam.php