OPOLSKIE SEMINARIUM ANALIZY MATEMATYCZNEJ

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Tadeusz Nadziejaopolskie seminarium analizy matematycznej

Uczestnicy seminarium:
Miejsce spotkań: Instytut Matematyki i Informatyki UO, ul. Oleska 48

Dodatkowe informacje: www.math.uni.opole.pl
Kontakt: Jadwiga Bąk

 

Rok 2016

Temat: “O pewnych modelach gry kamień-papier-nożyce”

 • Referuje: dr Włodzimierz Bąk (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 7 czerwca 2016 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 4
 • Plakat

Temat: “Układ spadających kul: ergodyczność?”

 • Referuje: prof. dr hab. Maciej Wojtkowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 10 maja 2016 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 4
 • Plakat

Rok 2014

Temat: “Metody energetyczne dla równań eliptycznych”

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 18 listopada 2014 r. (wtorek), godz. 12:15, sala 105
 • Plakat

Temat: “O istnieniu lokalnych w czasie rozwiązań w modelu aerotaksji”

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 4 listopada 2014 r. (wtorek), godz. 12:15, sala 105
 • Plakat

Temat: “Równania chemotaksji z uwzględnieniem konfliktów”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 21 października 2014 r. (wtorek), godz. 12:15, sala 105
 • Plakat

Temat: “Nieliniowe modele dyfuzji w przetwarzaniu sygnałów dwuwymiarowych”

 • Referuje: Maksymilian Wojewoda (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 10 czerwca 2014 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “O równaniach agregacji cząstek”

 • Referuje: prof. dr hab. Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
 • Termin: 1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “Jednoznaczność rozwiązania w zagadnieniu Dirichleta dla modelu aerotaksji”

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 18 marca 2014 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “O nieistnieniu średnich czasowych w prostym modelu gry” – kontynuacja

 • Referuje: dr Włodzimierz Bąk (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 11 marca 2014 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “Badanie stabilności rozwiązania pewnego zagadnienia optymalizacyjnego w bezprzewodowych sieciach ad-hoc”

 • Referuje: dr Zbigniew Lipiński (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 4 marca 2014 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “Zagadnienia brzegowe dla równań drugiego rzędu” – kontynuacja

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 21 stycznia 2014 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “Zagadnienia brzegowe dla równań drugiego rzędu”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 14 stycznia 2014 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Rok 2013

Temat: “O odwracaniu beczek”

 • Referuje: dr Piotr Urbaniec (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 19 listopada 2013 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “Równania aerotaksji” – kontynuacja

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 12 listopada 2013 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “Równania aerotaksji”

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 5 listopada 2013 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “Modelowanie matematyczne w inżynierii materiałowej (1)”

 • Referuje: dr Piotr Urbaniec (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 15 października 2013 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “O nieistnieniu średnich czasowych w prostym modelu gry”

 • Referuje: dr Włodzimierz Bąk (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 8 października 2013 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 2
 • Plakat

Temat: “Modele i metody matematyczne w tomografii, radioterapii i grze Sudoku”

 • Referuje: prof. dr hab. Andrzej Cegielski (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Termin: 13 czerwca 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 249(Fizyka)
 • Plakat

Temat: “Jak obliczyć cząsteczkę”

 • Referuje: dr hab. prof. UO Małgorzata Broda (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 14 maja 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 2
 • Plakat

Temat: “Nierówność Harnacka”

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 30 kwietnia 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 2
 • Plakat

Temat: “O istnieniu i nieistnieniu rozwiązań równań eliptycznych” – kontynuacja

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 23 kwietnia 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 2
 • Plakat

Temat: “O istnieniu i nieistnieniu rozwiązań równań eliptycznych”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 16 kwietnia 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 2
 • Plakat

Temat: “Własności funkcji harmonicznych” – kontynuacja

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 19 marca 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 2
 • Plakat

Temat: “Własności funkcji harmonicznych”

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 12 marca 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 2
 • Plakat

Temat: “Normalne bazy całkowite”

 • Referuje: dr Roman Marszałek (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 5 marca 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 2
 • Plakat

Temat: “Nieistnienie klasycznych rozwiązań równania Poissona”

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 19 lutego 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 2
 • Plakat

Temat: “Asynchroniczny wzrost populacji ze strukturą wieku”

 • Referuje: dr Joanna Napiórkowska (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 15 stycznia 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 3
 • Plakat

Temat: “Asymptotyka strukturalnych modeli populacji”

 • Referuje: dr Joanna Napiórkowska (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 8 stycznia 2013 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 3
 • Plakat

Rok 2012

Temat: “O modelu cząstek oddziaływujących elektrycznie” – kontynuacja

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 4 grudnia 2012 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 3
 • Plakat

Temat: “O modelu cząstek oddziaływujących elektrycznie”

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 20 listopada 2012 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 3
 • Plakat

Temat: “Nowy matematyczny model topografii rogówki oka”

 • Referuje: mgr Łukasz Płociniczak (Politechnika Wrocławska)
 • Termin: 23 październik 2012 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 3
 • Plakat

Temat: “Uogólnione równanie Własowa”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 16 październik 2012 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 2
 • Plakat

Temat: “O zagadnieniu Agiekiana”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 9 październik 2012 r. (wtorek), godz. 14:00, sala 2
 • Plakat

Temat: “Modelowanie magneto-aerotaksji”

 • Referuje: dr Joanna Napiórkowska (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 5 czerwca 2012 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 105
 • Plakat

Temat: “Stochastyczne uporządkowanie estymatorów”

 • Referuje: mgr Piotr Nowak (Uniwersytet Wrocławski)
 • Termin: 29 maja 2012 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 105
 • Plakat

Temat: “Model opisujący ruch naładowanych cząstek”

 • Referuje: mgr Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 24 kwietnia 2012 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 105
 • Plakat

Temat: “O pewnym modelu galaktyki kulistej” – kontynuacja

 • Referuje: Marcin Bugdoł (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 27 marca 2012 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 105
 • Plakat

Temat: “O pewnym modelu galaktyki kulistej”

 • Referuje: Marcin Bugdoł (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 13 marca 2012 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 105
 • Plakat

Temat: “Operatory Fermata”

 • Referuje: dr Włodzimierz Bąk (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 28 lutego 2012 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Twierdzenie ergodyczne z topologicznego punktu widzenia”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 21 lutego 2012 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “O łańcuchach operatorów Markowa” – część 2

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 17 stycznia 2012 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223

Temat: “O łańcuchach operatorów Markowa” – część 1

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 10 stycznia 2012 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Rok 2011

Temat: “O spanie”

 • Referuje: mgr Władysław Makuchowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 13 grudnia 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Zbieżność w strategiach zemsty i zdrady”

 • Referuje: Mateusz Wróbel (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 6 grudnia 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Modelowanie procesów hipercyklicznych w języku równań różnicowych” – część 3

 • Referuje: dr Piotr Urbaniec (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 22 listopada 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223

Temat: “Modelowanie procesów hipercyklicznych w języku równań różnicowych” – część 2

 • Referuje: dr Piotr Urbaniec (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 15 listopada 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223

Temat: “Modelowanie procesów hipercyklicznych w języku równań różnicowych” – część 1

 • Referuje: dr Piotr Urbaniec (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 8 listopada 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Stabilność miar niezmienniczych i problem transportowy” – kontynuacja

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 11 października 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Stabilność miar niezmienniczych i problem transportowy”

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 4 października 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Symulacja ewolucji genów w modelu Penny”

 • Referuje: Dariusz Syrek (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 14 czerwca 2011 r. (wtorek), godz. 14:15, sala 215
 • Plakat

Temat: “Nielokalne równanie filtracji” – wykład finansowany w ramach projektu “Z Dyplomem Po Sukces”

 • Referuje: prof. dr hab. Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
 • Termin: 19 maja 2011 r. (czwartek), godz. 14:00, sala 249 Instytutu Fizyki (ul. Oleska 48)
 • Plakat

Temat: “Rozwiązania samopodobne w równaniach różniczkowych cząstkowych” – wykład finansowany w ramach projektu “Z Dyplomem Po Sukces”

 • Referuje: prof. dr hab. Grzegorz Karch (Uniwersytet Wrocławski)
 • Termin: 12 maja 2011 r. (czwartek), godz. 14:00, sala 249 Instytutu Fizyki (ul. Oleska 48)
 • Plakat

Temat: “Równania liniowe opisujące ewolucję populacji”

 • Referuje: Piotr Knosalla (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 19 kwietnia 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Problem Cauchy-Nicoletti”

 • Referuje: dr Joanna Napiórkowska (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 5 kwietnia 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Operatory Markowa (część II)”

 • Referuje: dr Włodzimierz Bąk (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 22 marca 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Operatory Markowa (część I)”

 • Referuje: dr Włodzimierz Bąk (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 15 marca 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Rozwiązania stacjonarne modelu aerotaksji”

 • Referuje: dr Joanna Napiórkowska (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 8 marca 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “ζ(2) i ameba”

 • Referuje: Mateusz Wróbel (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 1 marca 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Entropia”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 22 lutego 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Potok gradientowy dla równania ciepła z warunkiem brzegowym Dirichleta”

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 11 stycznia 2011 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Rok 2010

Temat: “O pewnym problemie dotyczącym gry papier – kamień – nożyce”

 • Referuje: dr Piotr Urbaniec (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 16 listopada 2010 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “O nowej metryce dla problemu transportowego”

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 9 listopada 2010 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “O warsztatach z matematyki przemysłowej”

 • Referuje: dr Włodzimierz Bąk, dr Piotr Urbaniec (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 26 października 2010 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “O pewnym zastosowaniu metryki Wassersteina”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 19 października 2010 r. (wtorek), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Matematyczny model gry papier – kamień – nożyce”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 2 czerwca 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Symulacje inspirowane pewnymi równaniami różniczkowymi”

 • Referuje: dr Piotr Urbaniec (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 26 maja 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Rozwiazania radialne równania fali w Rn

 • Referuje: Marcin Bugdoł (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 12 maja 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “O zależności rozwiązań równań zwyczajnych od warunków początkowych”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 28 kwietnia 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Potoki gradientowe w przestrzeniach Wassersteina” – kontynuacja

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 14 kwietnia 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Potoki gradientowe w przestrzeniach Wassersteina” – kontynuacja

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 31 marca 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Potoki gradientowe w przestrzeniach Wassersteina”

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 24 marca 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Zbieżność rozwiązań do stanu stacjonarnego w nielokalnych równaniach pierwszego rzędu”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 17 marca 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Problem transportowy i metryka Wassersteina”

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 10 marca 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “O pewnym zagadnieniu nielokalnym w równaniach pierwszego rzędu”

 • Referuje: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 3 marca 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Temat: “Potoki gradientowe w przestrzeniach metrycznych”

 • Referuje: dr Andrzej Spakowski (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 17 lutego 2010 r. (środa), godz. 12:45, sala 223
 • Plakat

Rok 2009

Temat: “Równania aerotaksji”

 • Referuje: dr Joanna Napiórkowska (Uniwersytet Opolski)
 • Termin: 25 listopada 2009 r. (środa), godz. 12:45, sala 215
 • Plakat

Temat: “Nielokalne równania ewolucyjne (modelowanie chemotaksji i agregacji)” – wykład odbył się w ramach projektu “Z Dyplomem Po Sukces”

 • Referuje: prof. dr hab. Piotr Biler (Uniwersytet Wrocławski)
 • Termin: 29 października 2009 r. (czwartek), godz. 14:15, sala 249
 • Plakat

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close