Przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego zwołuje na dzień 3 czerwca 2008 roku posiedzenie Parlamentu Studenckiego UO. Posiedzenie odbędzie się w Sali Senatu, Collegium Maius, I p. o godz. 17:00. Drugi termin posiedzenia – 3 czerwca 2008r. godz. 17:15. Obecność Członków Parlamentu jest obowiązkowa.
W czasie posiedzenia zostaną wybrani nowi Senatorzy UO z grupy studentów oraz ubezpieczyciel na rok akademicki 2008/2009.
Zgodnie z par. 31 p. 1 Regulaminu Samorządu Studenckiego UO Parlament Studencki wybierze spośród studentów Uniwersytetu Opolskiego przedstawicieli studentów w Senacie Uniwersytetu Opolskiego w liczbie określonej przez uczelnianą komisję wyborczą.
W związku z planowanymi na dzień 10 czerwca 2008r. wyborami Przewodniczącego Samorządu Studenckiego UO, na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2008r. Parlament Studencki wybierze 11 z puli 12 przedstawicieli studentów w Senacie UO – uzasadnienie: par. 31 p. 2 Regulaminu Samorządu Studenckiego UO.
Kandydaci są zobowiązani posiadać przy sobie dowód tożsamości.