W dniu 11 marca odbyła się pierwsza w Instytucie Matematyki i Informatyki obrona pracy inżynierskiej z informatyki. Gratulujemy inżynierowi Markowi Benedzie, który obronił pracę przygotowaną pod opieką dr Oleny Kyrychenko pt. “Aplikacja internetowo-bazodanowa Serwis Gaśnic i-webserwis.pl”