Pracownia systemów komputerowych

Laboratoria komputerowe

W budynku Informatyki, na rogu ulic Oleskiej i Czaplaka znajdują się laboratoria komputerowe Instytutu Matematyki i Informatyki. Z pracowni w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych mogą korzystać studenci Instytutu Matematyki i Informatyki posiadający aktywne konto w domenie ECLIPSE. Przed wejściem do pracowni należy zostawić swoją legitymację studencką u administratorów (pokój 107)

 

Kontakt

 • Budynek Informatyki pokój 107INF / tel. (77) 452 7229 w. 7229
 • e-mail: dzial.it@math.uni.opole.pl

System Kontroli Dostępu

W budynku Informatyki, na rogu ulic Oleskiej i Czaplaka działa System Kontroli Dostępu. Osobą wyznaczoną do wydawania kart dostępowych studentom jest pracownik IMiI Pan Władysław Makuchowski tel. (77) 452 7226 w. 7226, e-mail: mak@math.uni.opole.pl. Posiadacz karty dostępowej w przypadku jej utraty zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego, telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej poinformowania o tym fakcie Administratora Systemu Kontroli Dostępu lub osobę wyznaczoną do wydawania kart studentom. Zasady zgłaszania utraty karty dostępowej opisuje załącznik nr 1 do regulaminu kontroli dostępu.

 

KONTAKT

 • Budynek główny (Oleska 48) pokój 226 / tel. (77) 452 7226 w. 7226
 • e-mail: mak@math.uni.opole.pl

Komputerowa sieć bezprzewodowa eduroam

Komputerowa sieć bezprzewodowa eduroam jest dostępna dla studentów i pracowników Instytutu Matematyki i Informatyki. Na terenie Instytutu sieć eduroam działa w całym budynku przy ul. O. Czaplaka 2, w holu główny na parterze oraz w wybranych miejscach w holu na pierwszym piętrze budynku przy ul. Oleska 48. Celem usługi eduroam jest udostępnienie bezpiecznej łączności w ramach środowiska naukowego. Pracownicy i studenci instytucji korzystających z eduroam mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (zarówno w Polsce jak i za granicą).

Więcej na: www.eduroam.uni.opole.pl oraz www.eduroam.pl

Mapa zasięgu na terenie miasta Opole.

Serwer studencki (usługi:WWW, MySQL)


1. WWW – informacje ogólne:
 • Serwer obsługuje: php, mysql, mysqli,
 • Użytkownicy posiadają; 100MB pojemności na koncie,
 • Pliki należy utworzyć w katalogu public_html,
 • Aby wyświetlić utworzoną stronę html, należy wpisać adres:
  http://student2.math.uni.opole.pl/~id_studenta/nazwa_pliku.html,
 • Strony napisane w php można wyświetlić następująco:
  http://student2.math.uni.opole.pl/~id_studenta/nazwa_pliku.php,
 • Każdy student ma założoną bazę danych MySql. Można tworzyć skrypty php z obsługą MySql.

2. Baza danych MySQL – informacje ogólne:
 • Każdy student ma dostęp do bazy danych w MySQL,
 • W celu otrzymania hasła i loginu do bazy danych proszę zgłaszać się do administratorów (p.107),
 • Operacje na bazie danych można przeprowadzać poprzez system PhpMyAdmin.

3. Metody dostępu do serwera:
 • protokół SFTP np. WINSCP (Windows) – ZALECANY , gFTP (Linux),
 • protokół SSH np. Putty (Windows), terminal Linux`a.

UWAGA! SFTP i SSH są bezpiecznymi metodami dostępu, gdyż ich transfer danych jest szyfrowany.

Do zalogowania należy użyć następujących danych:

  • Adres serwera: student2.math.uni.opole.pl,
  • Login: identyfikator studenta np. id01001,
  • Hasło: Takie samo jak na pocztę studencką.

4. Wykaz poleceń powłoki shell dostępnych na serwerze:
Polecenia Opis
cat Wyświetla zawartość pliku
chmod Zmienia prawa dostępu do pliku
cp Kopiuje pliki
echo Wyświetla tekst na ekran. Pozwala również tworzyć pliki np. echo “tekst1”>plik1.txt
ee Edytor tekstu. Aby otworzyć plik do edycji wpisz ee nazwa_pliku
ln Tworzy dowiązania do plików
ls Listuje zawartość katalogu
mc Midnight Commander – menedżer plików. Pomaga w zarządzaniu zasobami. Tymczasowo brak dostępu do modułu edycji plików
mkdir Tworzy katalogi
mv Przenosi pliki i katalogi
rm Usuwa pliki i katalogi
pwd Wyświetla ściężkę w krórej aktualnie się znajdujemy
KONTAKT

Kontakt w sprawach dotyczących serwera studenckiego:

 • Budynek Informatyki pokój 107INF / tel. (77) 452 7229 w. 7229
 • e-mail: dzial.it@math.uni.opole.pl

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close