Dane Pracownika   dr Jerzy Michael
  E-mail:
  Telefon: (77) 452 7223 w. 7223
  Pokój: 213, ul. Oleska 48,
  Jednostka: Instytut Matematyki

  • Publikacje
  • Konsultacje: aktualne godziny konsultacji znajdują się w systemie USOS
  • Zainteresowania: Teoria grafów. Gemetria fraktalna. Analiza różnicowa.

Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.