Dane Pracownika   dr hab. Wiesław Szwast prof. UO
  E-mail:
  Telefon: (77) 452 7210
  Pokój: 210 BG
  Jednostka: Instytut Informatyki


Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.