Dane Pracownika   prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja
  E-mail:
  Telefon: (77) 452 7213 w. 7213
  Pokój: 228, Oleska 48
  Jednostka: Instytut Matematyki

  • Publikacje
  • Konsultacje: poniedziałek 12-13 wtorek 12-13
  • Zainteresowania: równania fizyki matematycznej, układy dynamiczne, modelowanie matematyczne.

Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.