Dane Pracownika   dr hab. Piotr Wojtylak prof. UO
  E-mail:
  Telefon: (77) 452 7222 w. 7222
  Pokój: 222
  Jednostka: Instytut Informatyki


Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.