Dane Pracownika   dr inż. Grażyna Suchacka
  E-mail:
  Telefon: (77) 452 7218 w. 7218
  Pokój: 208, budynek Informatyka przy ul. Czaplaka
  Jednostka: Instytut Informatyki


Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.