Dane Pracownika   dr inż. Grażyna Suchacka
  E-mail:
  Telefon: (77) 452 7212 w. 7212
  Pokój: 212, budynek przy ul. Oleskiej
  Jednostka: Instytut Informatyki

  • Publikacje
  • Konsultacje: Informacje o konsultacjach znajdują się w systemie USOSweb

Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.