Dane Pracownika   dr Sebastian Bala
  E-mail:
  Telefon: (77) 452 7212 w. 7212
  Pokój: 212, matematyka
  Jednostka: Instytut Informatyki

  • Publikacje
  • Konsultacje:

    poniedziałek: 12:15-- 13:00

    środa: 19:15 -- 20:00

    Po wcześniejszym umówieniu możliwe są konsultacje w środy 15:00-16:00


Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.