Dane Pracownika   dr Małgorzata Kruszelnicka
  E-mail:
  Telefon: (77) 452 7208 w. 7208
  Pokój: 208, budynek główny, ul. Oleska 48
  Jednostka: Instytut Matematyki

  • Publikacje
  • Konsultacje: w semestrze zimowym 2018/2019 konsultacje odbywają się we wtorki i środy w godzinach 12:00-13:00.

Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.