Dane Pracownika   dr Małgorzata Kruszelnicka
  E-mail:
  Telefon: (77) 452 7208 w. 7208
  Pokój: 208, budynek główny, ul. Oleska 48
  Jednostka: Zakład Dydaktyki Nauk Ścisłych

  • Publikacje
  • Konsultacje: w czasie sesji letniej 18.06.2018 r., 04.09.2018 r. w godzinach 10:00-12:00

Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.