Dane Pracownika   mgr inż. Agnieszka Siedlaczek
  E-mail:
  Telefon: 77 452 7208 w. 7208
  Pokój: 208, ul. Oleska 48
  Jednostka: Instytut Matematyki


Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.