Dane Pracownika   dr Zbigniew Bonikowski
  E-mail:
  Telefon: (77) 452 7219 w. 7219
  Pokój: 219, budynek główny, ul. Oleska 48
  Jednostka: Instytut Informatyki


Za aktualność danych na stronie odpowiedzialne są osoby zainteresowane. Dane pobierane są z bazy danych "CS" systemu Internetowej Obsługi Sprawozdawczości działającego na potrzeby Instytutu Matematyki i Informatyki UO. Pytania dotyczące formatu lub sposobu uaktualnienia danych prosimy kierować na adres webmasterimii@uni.opole.pl.