Procedura dyplomowania

EGZAMIN DYPLOMOWY DLA LICENCJATÓW

Forma, przebieg i ocena egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia (studia licencjackie) na kierunkach matematyka, fizyka i informatyka:

PRACA DYPLOMOWA

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH