Firma ATOS IT Services Sp.z o.o. rozpoczęła rekrutacje – poszukiwani są studencki ostatnich lat na kierunku Informatyka (lub zainteresowani tematyką programowania), którzy mogliby poświęcić czas w wymiarze 10-20 godzin tygodniowo na udział w programie stażowym ATOS. Staże ATOS są kilkumiesięcznymi (ok. 6 mc) programami szkoleniowymi. Studenci zatrudniani są na ¼ lub ½ etatu, większość czasu pracy przeznaczony jest na udział w zorganizowanych szkoleniach. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i certyfikatem #ATOS oraz certyfikatem zewnętrznej firmy przeprowadzającej kilkumiesięczne szkolenie.

Kursanci na zakończenie dostają ofertę zatrudnienia, a w trakcie trwania otrzymują drobne stypendium. Trwa rekrutacja dotycząca trzech technologii: SAP, JAVA i .Net. Aplikować można do 15. stycznia, termin stażu: luty-sierpień 2017.

Aplikuj on-line