PROJEKTY I GRANTY W REALIZACJI
 • Numer: CYBERSECIDENT/489912/IV/NCBR/2021
 • Temat: System oceniający i monitorujący poziom cyberbezpieczeństwa urządzeń loE/loT obywateli Rzeczpospolitej Polskiej – CyberEva
 • Temat w języku angielskim: A Cybersecurity System for Evaluation and Monitoring of IoE/IoT Devices’ Security Level for Polish Citizens
 • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
 • Nazwa programu: CyberSecIdent IV
 • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
 • Kierownik: dr inż. Adam Czubak
 • Opis projektu: Przedmiotem projektu CyberEva (Cybersecurity Evaluation) jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia systemu oceny poziomu cyberzagrożeń w otoczeniu poszczególnych obywateli RP oraz cyberbezpieczeństwa całego kraju.
 • Koszt: 10 922 139 zł
 • Termin realizacji: 2021.10.01 – 2024.09.30
 • Link do strony projektu: www.cybereva.pl

 

 

 • Numer: 2020/04/X/ST6/00699
 • Temat: Analiza formalna bezpieczeństwa protokołu wymiany kluczy IKEv2
 • Temat w języku angielskim: Formal Security Analysis of the IKEv2 Key Exchange Protocol
 • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (NCN),
 • Nazwa programu: MINIATURA 4
 • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
 • Kierownik: dr inż. Adam Czubak
 • Opis projektu: W ramach zaplanowanych działań przeprowadzona zostanie formalna weryfikacja bezpieczeństwa protokołu wymiany kluczy IKEv2 określonego w RFC 7296. Spodziewanym efektem realizacji projektu jest przeprowadzenie formalnej weryfikacji protokołu wymiany kluczy IKEv2, który jest współcześnie wykorzystywany w realizacji każdego połączenia IPsec VPN na świecie. Dodatkowym efektem jest ustalenie praktycznej użyteczności metody weryfikacji formalnej Model Checking w weryfikacji systemów bezpieczeństwa IT, ustalenie w jakim stopniu za pomocą logiki LTL możemy wyrazić kluczowe własności takich systemów, przy zachowaniu użyteczności praktycznej tej metody.
 • Koszt: 39 196 zł
 • Termin realizacji: 2020.11.18 – 2022.07.18
 • Temat: Projektywna unifikacja w logikach modalnych
 • Temat w języku angielskim: Projective unification in modal logics
 • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (NCN)
 • Nazwa programu: MINIATURA 3
 • Wnioskodawca:  Uniwersytet Opolski
 • Kierownik: dr Sławomir Kost
ZAKOŃCZONE PROJEKTY I GRANTY
 • Temat: Porównanie algorytmów k-mer, pwm i sztucznej inteligencji do przewidywania wiązania czynników transkrypcyjnych do genomu Arabidopsis.
 • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (NCN)
 • Nazwa programu: MINIATURA 2
 • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
 • Kierownik: dr inż. Sławomir Stemplewski
 • Opis projektu:
 • Koszt: 27 280 zł

 

 • Numer: 2017/01/X/ST6/01070
 • Temat: Eksploracja ruchu robotów internetowych w środowisku e-commerce
 • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (NCN)
 • Nazwa programu: MINIATURA 1
 • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
 • Kierownik: dr inż. Grażyna Suchacka

 

 • Temat: Lokalna Akademia CISCO, Uniwersyteckie Centrum Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowych
 • Instytucja finansująca: Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
 • Nazwa programu: POKL 2007-2013, 8.1.1
 • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
 • Kierownik: dr inż. Zbigniew Lipiński
 • Opis projektu: Projekt prowadzony w ramach priorytetu VIII ‘Regionalne kadry gospodarki’, działania 8.1 ‘Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie’, poddziałania ‘Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw’.
 • Koszt: 122 092,57 zł

 

 • Temat: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż
 • Instytucja finansująca: Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
 • Nazwa programu: PO KL 2007-2013, 4.1.2
 • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski

 

 • Temat: Masz szansę
 • Instytucja finansująca: Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
 • Nazwa programu: PO KL 2007-2013, 9.1.3
 • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
 • Kierownik: dr Katarzyna Gajewska
 • Termin realizacji: 1 września 2009 – 31 maja 2010

 

 • Temat: Kurs zawodowy na administratora sieci rozległych
 • Instytucja finansująca: Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
 • Nazwa programu: POKL 2007-2013, 8.1.1
 • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
 • Kierownik: dr inż. Zbigniew Lipiński
 • Opis projektu: Projekt prowadzony w ramach priorytetu VIII ‘Regionalne kadry gospodarki’, działania 8.1 ‘Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie’, poddziałania ‘Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw’.
 • Koszt: 512 124 ,19 zł
 • Termin realizacji: 15 czerwca 2010 – 15 września 2011

 

 • Temat: Utworzenie w Uniwersytecie Opolskim laboratorium nowoczesnych technologii IT
 • Instytucja finansująca: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
 • Nazwa programu: RPO WO 1.3.1
 • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
 • Kierownik: dr inż. Mariusz Gola
 • Koszt: 524 373 zł

 

 • Numer: 2013/09/B/ST6/01535
 • Temat: Automatyczne rozumowanie o specyfikacjach wyrażonych w prostych logikach – kwestie rozstrzygalności i złożoności
 • Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (NCN)
 • Nazwa programu: OPUS 5
 • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
 • Kierownik: dr hab. Lidia Zofia Tendera
 • Koszt: 672 512 zł
 • Termin realizacji: 2014-03-11 – 2018-03-10
 • Link do strony projektu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/427510-pl.pdf

 

 • Numer: UDA-POKL.04.01.01-00-097/08-00
 • Temat: Z dyplomem po sukces.
 • Instytucja finansująca: EFS i budżet państwa
 • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
 • Kierownik: dr Andrzej Jasiński
 • Opis projektu: Zwiększenie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego w zakresie kluczowych dla gospodarki nauk matematycznych, fizycznych i technicznych.
 • Koszt: 441 763,51 zł

 

 • Temat: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych, i przyrodniczych – pilotaż.
 • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
 • Kierownik: dr Jerzy Krawczyk
 • Koszt: 19 764, 00 zł

 

 • Temat: Kurs zawodowy na administratora sieci rozległych
 • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
 • Kierownik: dr inż. Zbigniew Lipiński
 • Opis projektu: Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. Liczba osób objętych szkoleniem: 195(plan), stopień realizacji – 214 osób. Liczba osób które ukończyły kurs: 164, stopień realizacji 93,18%
 • Termin realizacji: 1 września 2006 – 31 lipca 2008

 

 • Temat: Utworzenie laboratorium komputerowego z infrastrukturą telekomunikacyjną w Instytucie Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
 • Wnioskodawca: Uniwersytet Opolski
 • Kierownik: dr inż. Zbigniew Lipiński
 • Opis projektu: Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • Termin realizacji: 30 września 2004 – 31 grudnia 2006