W dniach 11-15 maja 2015r. zapraszamy wszystkich dłużników do oddawania wypożyczonych książek bez wpłacania opłat za przetrzymane zbiory biblioteczne.