POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE
Oddział Opolski


Aktualności

Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które nakłada na Polskie Towarzystwo Matematyczne dodatkowe obowiązki związane z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. W związku z tym Polskie Towarzystwo...

Wybory uzupełniające na funkcję Skarbnika/Sekretarza

W wyborach uzupełniających na funkcję Skarbnika/Sekretarza Oddziału wybrany został dr Andrzej Spakowski, który jednocześnie zrezygnował z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Oddziału Opolskiego PTM.

Zebranie Oddziału

Zebranie Oddziału. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu Oddziału.

Zebranie Zarządu Oddziału

Zebranie Zarządu Oddziału w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Oddziału w związku z rezygnacją z funkcji Skarbnika/Sekretarza Oddziału Opolskiego dr. Włodzimierza Bąka.

Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Redakcja miesięcznika /Delta/ i Polskie Towarzystwo Matematyczne zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów z klas 7 i 8 szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego. Zgłaszać można prace...

Komunikat wyborczy Zarządu Oddziału Opolskiego PTM

Zarząd Oddziału zwołuje na wtorek 29 listopada 2016 r. Walne Zebranie Oddziału w celu wyboru nowych władz Oddziału na kolejną 3-letnią kadencję 2017-2019. Zebranie odbędzie się o godz. 12:05 – 13:00 w sali nr 2 na parterze budynku UO przy ul. Oleskiej 48 w Opolu....

7. Forum Matematyków Polskich (7.FMP)

W dniach 12-17 września 2016 roku w Olsztynie odbędzie się 7. Forum Matematyków Polskich (7.FMP), cykliczna konferencja PTM, której początki (pod inną nazwą) sięgają 1927 roku. W roku bieżącym Forum organizowane jest z udziałem matematyków ukraińskich przez Oddział...

Posiedzenie Zarządu Oddziału – Opole

Posiedzenie Zarządu Oddziału (A.Spakowski, R.Lubczyk). Ustalony został termin zebrania wyborczego nowych władz Oddziału na dzień 29 listopada br. (por wyżej).

Sesja poświęcona pamięci profesor Czesław Ryll-Nardzewski

W dniu 18 września 2015 roku zmarł profesor Czesław Ryll-Nardzewski, znakomity polski matematyk, specjalista w dziedzinach: logiki i podstaw matematyki, teorii miary, teorii ergodycznej, rachunku prawdopodobieństwa i teorii procesów stochastycznych oraz analizy...

Posiedzenie Zarządu Oddziału

Posiedzenie Zarządu Oddziału: przyjęcie do Oddziału nowego członka (mgr Robert Malona), składki członkowskie.

Ważne Zebranie Wyborcze Oddziału

Zarząd Oddziału ponownie zarządza wybory nowego całego zarządu oddziału [Statut PTM, paragraf 30, punkt 8]. Walne zebranie oddziału odbędzie się w czwartek 18 czerwca 2015 r. o godz. 14.15, w pok. 223 w budynku przy ul. Oleskiej 48 (Instytut Matematyki i...

Wyniki wyborów

Wyniki wyborów: prezes –Andrzej  Spakowski, wiceprezes – Piotr Nowak, skarbnik – Roman Lubczyk.   Posiedzenie nowego Zarządu: program działania oddziału, sprawy członkowskie.

Ważne Zebranie Wyborcze Oddziału

Zarząd Oddziału ponownie zarządza wybory nowego całego zarządu oddziału [Statut PTM, paragraf 30, punkt 8]. Walne zebranie oddziału odbędzie się w czwartek 11 czerwca 2015 r. o godz. 14.15, w pok. 223 w budynku przy ul. Oleskiej 48 (Instytut Matematyki i...

Ważne Zebranie Wyborcze Oddziału

W związku z rezygnacją z funkcji prezesa naszego oddziału, kol. Joanny Napiórkowskiej, Zarząd Oddziału zarządza wybory nowego całego zarządu oddziału [Statut PTM, paragraf 30, punkt 8]. Walne zebranie oddziału odbędzie się w czwartek 7 maja 2015 r. o godz. 14.15, w...

Strona 1 z 11

Wydarzenia


Wydarzenia

Rok 2016

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.


Rok 2010

Strona 1 z 11

Rok 2009

Uroczyste zebranie „60-lat Olimpiady Matematycznej”.

Dnia 17 grudnia 2009 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali "Sześćdziesiąt Lat Olimpiady Matematycznej". Medale otrzymali: mgr Maria Romanowska z PLO Nr II w Opolu oraz dr Jan Kowolik i dr Wiesław Szwiec emerytowani pracownicy IMiI, a także Publiczne Liceum...

Strona 1 z 11

Kadencja 2017-2019

Zarząd Oddziału Opolskiego

 


Prezes Tadeusz Nadzieja
tnadzieja@uni.opole.pl
Wiceprezes Janusz Czelakowski
jczel@uni.opole.pl
Skarbnik – sekretarz Andrzej Spakowski
aspakowski@wp.pl

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Jerzy Michael
michale@uni.opole.pl
Członek Komisji vacat
Członek Komisji Piotr Urbaniec
urbanip@uni.opole.pl

Zgromadzenie Delegatów PTM

Delegat na Zgromadzenie Delegatów PTM Tadeusz Nadzieja
Zastępca Delegata na Zgromadzenie Delegatów PTM Włodzimierz Bąk

Kontakt


Adres:
ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
tel.: +48 (77) 45 27 205
fax: +48 (77) 45 27 207
e-mail: Andrzej Spakowski aspakowski@wp.pl
GPS: 50°40’24” N, 17°55’53” E