Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Anny Bryniarskiej

Dnia 11 grudnia 2014 r. na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Anny Bryniarskiej. Rozprawa doktorska, zatytułowana “Inteligentne wyszukiwanie wiedzy diagnostycznej wykorzystujące rozmytą logikę opisową na przykładzie wybranej klasy obiektów diagnozowanych”, powstała pod opieką prof. Anny Walaszek-Babiszewskiej. Rada Wydziału w wyniku jednomyślnego głosowania nadała mgr inż. Annie Bryniarskiej stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Automatyki i robotyka.