Informujemy, iż w dniu 11 grudnia 2014 r. na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i
Informatyki Politechniki Opolskiej odbyła się publiczna dyskusja nad
rozprawą doktorską mgr inż. Anny Bryniarskiej. Rozprawa doktorska,
zatytułowana “Inteligentne wyszukiwanie wiedzy diagnostycznej wykorzystujące
rozmytą logikę opisową na przykładzie wybranej klasy obiektów
diagnozowanych”, powstała pod opieką prof. Anny Walaszek-Babiszewskiej. Rada
Wydziału w wyniku jednomyślnego głosowania nadała mgr inż. Annie
Bryniarskiej stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie
naukowej Automatyki i robotyka.

Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji z przebiegu obrony.