W związku z uzyskaniem z Wojewódzkiego Urzędu Pracy dofinansowania projektu pn. “Kurs zawodowy na administratora sieci rozległych”, prowadzonego w ramach priorytetu VIII ‘Regionalne kadry gospodarki’, działania 8.1 ‘Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie’, poddziałania ‘Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw’ PO KL informujemy, że:

LOKALNA AKADEMIA CISCO przy UNIWERSYTECIE OPOLSKIM
ogłasza nabór na pierwszą edycje kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatów:

Cisco Certified Network Professional (CCNP)

Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security)

Cisco Certified Networking Associate (CCNA)

Rekrutacja będzie przeprowadzona w sobotę, 4 września 2010, w godz. 8:00 – 15:00Szczegóły: http://cisco.math.uni.opole.pl

Link: http://cisco.math.uni.opole.pl/rekrutacja.php