Dział Badań i Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje o ogłoszeniu drugiej, dodatkowej rekrutacji studentów na studia oraz praktyki
zagraniczne w roku akademickim 2018/2019. Rekrutacja dotyczy za równo Programu Erasmus+ jak i Programu PO WER (stypendyści z dodatkiem socjalnym oraz specjalnym).

Rekrutacja będzie trwała od 14.05.2018 do 25.05.2018.

Wszelkie  dodatkowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl oraz u koordynatorów wydziałowych.
W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorami wydziałowymi oraz z Działem  ds. Badań Naukowych i Współpracy z
Zagranicą (erasmus@uni.opole.pl, tel. 77 541 5975, Collegium Minus, Pl.Kopernika 11a, pok. 31)

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do rekrutacji!