1 marca 2007 r. rozstrzygnięto zorganizowany przez Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki UO
Konkurs na Logo Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego.
W imieniu organizatora z przyjemnością informuję, że zwycięzcą konkursu został Pan Marcin Śliwa (e-mail: mar.sliwa@gmail.com).

Zwycięskie logo oraz informacja o autorze zostaną zamieszczone po dokonaniu niezbędnych czynności formalno-prawnych.