Instytut Matematyki i Informatyki UO w ramach Opolskiego Seminarium Analizy Matematycznej zaprasza na wykład prof. dra hab. Grzegorza Karcha (Uniwersytet Wrocławski) pt. “Rozwiązania samopodobne w równaniach różniczkowych cząstkowych”. Wykład odbędzie się w czwartek, 12 maja 2011 r. o godzinie 14:00 w sali 249 Instytutu Fizyki (ul. Oleska 48). Wykład finansowany w ramach projektu “Z Dyplomem Po Sukces”