W czwartek, 14 stycznia 2016, o godz. 14:15 w sali 110 Instytutu
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
odbędzie się seminarium na którym
mgr Piotr Knosalla wygłosi referat
pt. O jednowymiarowym modelu aerotaksji.
Wykład będzie dostępny dla studentów.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.